Signats dos convenis per fomentar la convivència intercultural i la integració laboral als barris de Sant Roc, Artigues i El Remei
Impulsats pel Consorci Badalona Sud, han estat signats per l'Ajuntament amb la Fundació Bancària “la Caixa”, la Fundació Surt i la Fundació Intermèdia
Redacción - 04/03/2015 05:59
http://www.badanotis.com/noticia.php?n=10638

Amb l'objectiu de fomentar la convivència intercultural, la cohesió social i la integració laboral de persones en situació de risc d'exclusió social o vulnerabilitat als barris de Sant Roc, Artigues i El Remei, l'Ajuntament de Badalona ha signat aquest dimarts 2 acords. Aquests estan impulsats pel Consorci Badalona Sud, han estat signats amb la Fundació Bancària “la Caixa”, la Fundació Surt i la Fundació Intermèdia.

Conveni del programa Incorpora Badalona Sud'


Per una banda es troba el conveni del programa Incorpora Badalona Sud'. En aquest cas es tracta de la renovació i ampliació del conveni signat el 17 de desembre de 2013 i que fins ara ja ha facilitat la contractació de 65 persones en risc o situació d'exclusió social gràcies a la col·laboració de 21 empreses.

Amb aquest programa es pretén que Badalona sigui un Territori Socialment Responsable amb la implicació d'empreses de la ciutat amb l'objectiu de treballar en el compromís i la millora de la qualitat de vida de les famílies mitjançant la creació de llocs de treball.

En aquest segon any de vigència del programa també s'ha treballat amb centres educatius, els alumnes dels quals han creat un logotip per a les empreses que s'adhereixin a la iniciativa.

Els objectius del programa Incorpora Badalona Sud' són entre altres millorar les condicions de vida de les famílies en situació de desavantatge social, fomentar l'ocupació de les persones aturades en risc d'exclusió social, posar en marxa metodologies i recursos d'ocupació que facin possible l'alternança entre l'aprenentatge de competències professionals i dels coneixements bàsics complementaris a més del desenvolupament d'habilitats socials i laborals, afavorir les possibilitats d'incorporació al mercat de treball dels participants mitjançant un pla estratègic d'intermediació empresarial local i posar en marxa processos d'intermediació laboral amb les empreses des de la responsabilitat social corporativa.

L'han signat l'alcalde de Badalona i president del Consorci Badalona Sud, Xavier Garcia Albiol; el director corporatiu de l'Àrea Social de la Fundació Bancària "la Caixa", Marc Simon; el director territorial de Caixabank a Barcelona, Jordi Nicolau; i el director de la Fundació Intermèdia, Jordi Picas.

Conveni del projecte d'Intervenció Comunitària Intercultural (ICI)

El segon conveni que s'ha signat és el del Projecte d'Intervenció Comunitària Intercultural (ICI). Aquest projecte vol afavorir el desenvolupament local i millorar les condicions de vida dels veïns d'aquests barris a partir de la convivència i la cohesió social. Es tracta de millorar les relacions entre la població, els recursos tècnics existents i les diferents administracions que treballen a Sant Roc, Artigues i El Remei.

En aquest sentit, del 9 al 16 de març es farà una setmana d'activitats de convivència per desenvolupar el procés que han impulsat els veïns, els professionals, les entitats i les administracions. L'han signat l'alcalde de Badalona i president del Consorci Badalona Sud, Xavier Garcia Albiol; el director corporatiu de l'Àrea Social de la Fundació "la Caixa", Marc Simón; i el director territorial de Caixabank a Barcelona, Jordi Nicolau.