C’s de Badalona presenta instància en pro de les millores de les àrees d'esbarjo amb animals

Redacción - 09/03/2015 00:04
http://www.badanotis.com/noticia.php?n=10667

L'agrupació Ciutadans (C's) de Badalona ha presentat diverses instàncies per la millora d'infraestructures municipals. La darrera fa referència als pipicans municipals per a la seva adaptació i millora al públic. Aquesta instància ha estat presentada, expliquen en un comunicat "arran del mal manteniment d'aquets espais i la sanció excessiva per part de l'ajuntament que téuna quantia de 900 euros". "Les males condicions d'aquestes zones" asseguren, "no facilita l'accés als usuaris a causa del temor que genera rebre una d'aquestes sancions abans esmentades".

El responsable de política municipal de Ciutadans (C's) a Badalona, Raúl Pérez, lamenta que "existeixi una falta de normativa a la ciutat" i a més afegeix que "la normativa vigent sigui de 1999, on no apareix cap referència a les àrees d'esbarjo amb animals".

És per això que s'ha realitzat la següent reclamaciói s'han proposat diferents millores d'aquestes àrees. Com per exemple que les sancions de civisme referent a la recollida d'excrements es destini a una partida especifica per a la problemàtica de la infraestructura i millori les seves instal·lacions.

Raúl Pérez ha afirmat que"des de Ciutadans (C's) de Badalona es vol impulsar conjuntament amb el consistori i els altres partits polítics la confecció d'una normativa local sobre l'ús i la construcciód'aquestes instal·lacions".