La Taula d’Inclusió, un projecte per donar suport als col·lectius més vulnerables
Vol ser un espai on administració i entitats socials sumin esforços per donar un millor servei a les persones en risc d’exclusió social
Redacción - 31/03/2015 13:46
http://www.badanotis.com/noticia.php?n=10824

El passat 24 de març es va presentar la Taula d'Inclusió en el Plenari d'Entitats. Aquest projecte, impulsat per l'Ajuntament, vol ser un espai d'interlocució entre l'administració i els agents socials del territori que permeti donar una millor resposta a la ciutadania en risc d'exclusió social.

Actualment, l'exclusió social té moltes dimensions: una persona aturada pot tenir problemes per pagar les activitats extraescolars dels seus fills i filles, per fer front a la hipoteca, per alimentar-se...

L'Ajuntament porta a terme i prioritza des de fa anys les polítiques contra l'exclusió social. En aquesta línia i per tal de fer front a les noves situacions d'exclusió que ha portat aquesta crisi i a les que puguin sorgir en el futur, fa uns mesos va començar a treballar en la Taula d'Inclusió.

Projecte innovador

Aquest és un projecte innovador. D'una banda, perquè proposa un enfocament global del problema: a més de les necessitats mínimes (habitatge, aliments, salut i educació formal) té en compte altres aspectes com a eines d'inclusió com són l'accés a la cultura i l'esport ; d'altra banda, per la seva vocació de transversalitat i cooperació entre els departaments municipals i entre l'administració i les entitats que treballen en l'àmbit social. La Taula serà un espai per analitzar i detectar situacions de risc d'exclusió, pensar junts en noves estratègies, i per tant sumar esforços per aconseguir un Sant Adrià inclusiu.

El primer pas del projecte és analitzar la situació actual del municipi: conèixer els serveis, les actuacions i recursos existents relacionats amb la població en risc d'exclusió, els actors socials
que hi treballen en aquest àmbit i els factors de vulnerabilitat existents en el territori. És a dir
conèixer quin municipi tenim ara.

Aquesta tasca ja ha donat el primer resultat: el Mapa de Serveis. Un document intern que inclou les actuacions, ajuts i recursos que ofereixen el diferents departaments municipals (Serveis Socials, Promoció Econòmica, Igualtat, Educació, Habitatge, Mediació, Participació Ciutadana, Policia Local, Cultura, Esports i també l'empresa municipal Pla de Besòs i el Servei d'Intermediació Hipotecaria).

Un cop feta aquesta tasca s'està treballant en dos aspectes:

En primer lloc, s'ha començat a contactar amb entitats i associacions que treballen en l'àmbit de la inclusió social, per conèixer la tasca que desenvolupen, la seva visió de la situació del municipi i altres actors que treballin en aquest camp. Amb aquesta informació es completarà el Mapa de Serveis i s'elaborarà un Mapa d'Actors del Territori però també es recolliran les aportacions de les entitats sobre les línies d'actuació que s'haurien de treballar per aconseguir un municipi més inclusiu i sobre l'estructura que hauria de tenir la Taula d'Inclusió.

En segon lloc, s'ha començat a elaborar un Mapa Social del municipi per analitzar els factors de vulnerabilitat existents a la ciutat.

La participació de les entitats i associacions es bàsica per a l'èxit del projecte i perquè la Taula es converteixi en una xarxa proinclusió al territori.