Uns 112.000 catalans conviuen amb l'Alzheimer

Redacción - 21/09/2015 05:44
http://www.badanotis.com/noticia.php?n=11857

Uns 112.000 catalans conviuen amb l'Alzheimer, una malaltia neurodegenerativa progressiva que ha esdevingut el quart problema de salut al món. La demència afecta sobretot a persones grans, i el nombre de malalts s'incrementa a mesura que avança l'edat. Així, al voltant del 6% de les persones més grans de 60 anys pateixen la malaltia, un 9,6% són persones més grans de 70 anys i entre un 20 i un 40%, persones de més de 80 anys.

A dia d'avui no existeix cap medicació que pugui combatre o detenir la malaltia, només tractaments farmacològics i no farmacològics que en disminueixen la velocitat de progressió

Des de fa 30 anys, el Departament de Salut treballa de forma continuada per donar resposta a les necessitats de les persones amb demències, sobre la base d'una xarxa coordinada de recursos sociosanitaris per afavorir l'accessibilitat i oferir una atenció integrada i de qualitat.

El Pla de salut 2011-2015 i el Pla director sociosanitari han prioritzat una estratègia per millorar el benestar de les persones amb malaltia d'Alzheimer i de les seves famílies. Algunes de les accions que s'han dut a terme són la presentació del document ‘Bases per a l'atenció comunitària a les persones amb demència', com a marc de referència per al desenvolupament de les rutes assistencials. Unes rutes que defineixen la cartera de serveis dels perfils clínics atesos més habituals, la seva necessitat d'atenció i els recursos adequats. D'aquesta manera es coordinen en un territori tots els recursos necessaris per atendre les persones amb demències com la malaltia de l'Alzheimer.

El nou Pla de salut 2016-2020 prioritzarà la implementació del model d'atenció a les malalties neurodegeneratives, que se centrarà en les persones al llarg de tot el procés de la malaltia.

També destaca el lliurament, fins el primer semestre del 2015, de 219 targetes individuals "Cuida'm" a persones amb Alzheimer. Es tracta d'unes targes que identifiquen els pacients amb necessitat d'atenció especial.

Cuidar al malalt i també al seu entorn

L'Alzheimer és una malaltia que té un gran impacte en l'entorn proper al pacient, i per això la figura del cuidador té una gran rellevància. És molt important que la persona cuidadora també sàpiga cuidar-se per fer front a la nova situació i, si cal, que demani ajuda a familiars, amics i professionals.

Les entitats de pacients de l'àmbit d'aquesta malaltia duen a terme una tasca fonamental per visibilitzar i sensibilitzar a la ciutadania en aquesta patologia, així com també proporcionen informació a les persones afectades i els seus familiars.

Destacar també la importància del suport psicosocial que poden oferir amb l'existència per exemple de grups de familiars, espais per compartir experiències per fer front a la malaltia i on es poden donar consell útils.