Creu Roja ha atès més de 8.000 persones en situació de dificultat al Barcelonès Nord durant el 2018
Creu Roja ha atès més de 8.000 persones en situació de dificultat al Barcelonès Nord durant el 2018

Redacción - 12/06/2019 06:19
http://www.badanotis.com/noticia.php?n=16477

Millorar l'ocupabilitat de joves i persones en dificultat d'inserció ha estat una de les prioritats de l'entitat, que ha atès un total de 261 persones des del servei d'ocupació del Barcelonès Nord, amb una taxa d'inserció del 25%.

La lluita contra la pobresa energètica ha estat un altre dels punts clau de l'entitat al 2018, amb el nou programa de vulnerabilitat energètica, que dona suport informatiu, assessorament i acompanyament sobre estalvi energètic a les famílies que atén l'entitat, i que continua aquest 2019 amb tallers grupals i assessorament personalitzat.

Ocupació

La situació d'atur de molts joves i col·lectius vulnerables, o l'empobriment de moltes famílies degut a la precarietat laboral, és una realitat que es vol canviar des de Creu Roja. La inserció laboral és un dels mitjans fonamentals per assolir l'apoderament i l'autonomia de les persones que es troben en dificultat socioeconòmica. Des del Servei d'Ocupació, Creu Roja al Barcelonès Nord ha atès al 2018 un total de 261 persones, donant suport en la cerca de feina a aquestes persones amb dificultats d'inserció a través de cursos i formacions professionalitzadores, fomentant l'apoderament i treballant les seves competències. Aquesta atenció ha estat possible gràcies a la col·laboració de 34 empreses amb les quals s'han signat convenis de pràctiques i suport en la contractació.

Atenció a la infància i l'adolescència

Dins del projecte d'Èxit Escolar, de Creu Roja Joventut, 51 infants i joves d'entre 6 als 16 anys han estat atesos en un espai de tardes on es fa reforç escolar, s'ofereixen berenars i es treballen el hàbits saludables i higiènics, a les oficines de Santa Coloma de Gramenet.

A més de l'atenció directa, desde Creu Roja Joventut es porten a terme també campanyes de sensibilització sobre temes diversos com l'assetjament escolar, o la violència masclista, entre d'altres. En total, al llarg de l'any s'ha sensibilitzat 908 infants i joves al Barcelonès Nord.

Per als infants i joves hospitalitzats a l'àrea de de pediatria de L'Hospital Germans Trias i Pujol, des de Creu Roja Joventut es desenvolupa el projecte d'Atenció a la infància hospitalitzada, que es va iniciar al 2016. Al 2018 s'han atès en aquest servei 130 infants amb l'objectiu de fer la seva estància a l'hospital el més amena possible. Per això es va crear també l'espai de jocs i lleure de la Ciberaula, per on han passat un total de 865 infants.

Entre tots els projectes dirigits a infància i joventut desenvolupats al Barcelonès Nord, s'han atès a un total de 1.635 persones.

Programa de Vulnerabilitat Energètica

Al 2018 s'ha engegat també un programa per donar suport a persones i famílies que, arrel de la situació de crisi socioeconòmica, es troben en situació de vulnerabilitat greu. El projecte pretén contribuir a la consecució i manteniment del benestar energètic a l'habitatge, mitjançant ajuts en el pagament de subministres o entregues d'electrodomèstics bàsics i, per altra banda, amb suport i eines en temàtiques d'estalvi, sostenibilitat i eficiència energètica a les famílies que reben aquests suports, mitjançant tallers d'assessorament energètic i d'economia domèstica. Un total de 12 famílies han obtingut aquest servei.

Línies a seguir al 2019

Aquest 2019, l'entitat està seguint una línia d'intervenció i atenció basada en els punts estratègics de CRE per al període 2019-2013, donant especial rellevància a la prevenció de la salut i la gestió de la malaltia, amb nous projectes d'atenció personalitzada dins d'aquest àmbit d'intervenció; promovent el retorn educatiu per a joves que van abandonar prematurament els estudis; així com acompanyant des del territori a sol·licitants de protecció internacional en la seva fase de preparació per a l'autonomia.

Altres xifres de 2018:

La promoció d'hàbits saludables, la prevenció i la sensibilització sobre la salut i l'atenció a les necessitats de salut bàsiques, són un tret característic de Creu Roja. Al Barcelonès Nord, 79 persones han estat ateses dins l'àmbit de la salut, i un total de 3.272 han estat sensibilitzades mitjançant tallers, sessions individuals, actes i xerrades fora de les oficines...

Des de l'àmbit de Socors i Emergències, s'han atès un total de 493 persones en els diversos actes esportius, culturals i socials celebrats als Municipis del Barcelonès Nord, i en els quals s'ha donat cobertura sanitària.

Són moltes les persones de la tercera edat que pateixen soledat no volguda. Per pal·liar aquesta situació i fomentar un envelliment actiu i autònom, des dels programes d'atenció a la gent gran i la dependència s'han atès un total de 687 persones, entre les que s'inclouen també els familiars amb persones amb dependència a càrrec.

La tasca de Creu Roja al Barcelonès Nord seria impossible de realitzar sense la tasca de les 180 persones voluntàries i els 5.904 socis i sòcies (empreses i particulars) que han donat suport a l'entitat al llarg de 2018.

Sobre creu Roja Barcelonès Nord

Creu Roja és una entitat de caire internacional que atén a persones a través d'accions de caràcter preventiu, assistencial, rehabilitador i de desenvolupament, realitzades essencialment per voluntariat. En el nostre cas, som l'assemblea comarcal de Creu Roja al Barcelonès Nord per a les poblacions de Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs i estem presents al territori des de l'any 1902. A tot el món la Creu Roja treballa sota 7 Principis Fonamentals com són: Humanitat - Caràcter Voluntari - Independència - Neutralitat - Unitat - Imparcialitat - Universalitat.