Realitzen 300 ecografies clíniques als dos Centres d'Atenció Primària de BSA, des de la seva implantació aquest estiu
Realitzen 300 ecografies clíniques als dos Centres d'Atenció Primària de BSA, des de la seva implantació aquest estiu

Redacción - 16/11/2020 13:40
http://www.badanotis.com/noticia.php?n=17351

El CAP Nova Lloreda i el CAP Morera-Pomar de Badalona Serveis Assistencials (BSA) són els dos Centres d'Atenció Primària de l'organització que disposen des d'aquest estiu dels aparells necessaris per dur a terme l'ecografia clínica com a tècnica diagnòstica, prèvia formació dels professionals de Medicina de Família. Es tracta de millorar el rendiment de l'exploració tradicional i facilitar al clínic una eina que permet observar, mesurar i avaluar de forma directa estructures internes, inaccessibles per altres vies, incrementant la seguretat, disminuint el llindar d'incertesa i millorant, per tant, la capacitat resolutiva.

El projecte posat en marxa durant la pandèmia de la COVID19 suposa una ampliació dels serveis de l'Atenció Primària. Tot i que l'avaluació inicial del project està prevista a finals d'any, ja hi ha dades que evidencien la millora generada. El 98% de les ecografies generades als dos centres han estat resoltes directament sense necessitat de derivar-les, amb un termini mitjà de resolució inferior a la setmana.

Tot i la elevada potencionalitat de l'exploració ecogràfica, les exploracions més comunes a l'Atenció Primària són les d'espatlla, parts toves i la pulmonar, per al seguiment i control dels usuaris que ja van patir pneumonia per la COVID19. L'ecografia és un procediment innocu ja que no utilitza radiacions. Tot i així, igual que en altres especialitats, la realització de l'ecografia és a criteri clínic del professional, que sempre pondera els riscos i beneficis de fer una prova diagnòstica a l'usuari.

 

Un altre dels beneficis és que permet prioritzar de forma més adequada les sol·licituds d'ecografia que es deriven al Servei de Diagnòstic per Imatges de BSA, ubicat a l'Hospital Municipal de Badalona, que concentra les peticions de radiologia de l'organització (ecografia, TAC, radiologia convencional, radiologia contrastada, ressonància magnètica, mamografia, incloent cribatge poblacional, densitometria i ortopantomografia). La implementació coordinada entres les diferents línies d'atenció -primària i especialitzada- ha permès aprofitar l'experiència i valor afegit que suposa formar part d'una organització social i sanitària integrada, fet que en definitiva millora l'eficiència del sistema sanitari en benefici dels pacients i la societat.