El ple d'investidura del nou govern municipal pas a pas

Redacción - 10/06/2011 05:38
http://www.badanotis.com/noticia.php?n=2338

Demà dissabte, a Badalona es celebrarà un ple extraordinari per configurar el nou govern municipal de la ciutat. Una sessió que començarà a les 12.00 hores i que tindrà lloc a la sala de plens de l'Ajuntament.

Amb tota probabilitat i després de les afirmacions dels grups municipals dels darrers dies, que segons afirmen tant des del PSC com des d'ICV-EUiA donaran suport al candidat socialista, i CiU respectarà la llista més votada, Xavier Garcia Albiol (PP) serà demà escollit alcalde de Badalona, amb un govern en minoria, significant això un canvi de tendència a la ciutat després de 32 anys, fet que ha despertat l'interés de mitjans de comunicació locals i nacionals. Serà el novè mandat de la democràcia i el primer del Partit Popular a Badalona.

En primer lloc el regidor de més edat, Salvador Lerma (PP), nascut l’any 1940, i el regidor de menor edat, Juan Fernández (PP), nascut l’any 1986, constitueixen la Mesa d'Edat. Amb aquest acte s'obre la sessió de constitució de la corporació municipal.

Els regidors i regidores

Tot seguit el secretari de l'Ajuntament, Alfred Lacasa, explicarà que de conformitat amb la vigent normativa electoral s'acredita que han estat presentades les credencials lliurades per la Junta Electoral i les declaracions de béns patrimonials i activitats. Fet que farà que posteriorment els regidors i regidores efectuen el jurament o la promesa del càrrec amb el següent ordre: primer el regidor de més edat membre de la Mesa; després el regidor de menor edat membre de la Mesa; i finalment la resta dels regidors i regidores, començant per la candidatura que ha obtingut menys vots i seguint per les altres en ordre ascendent.

A cada regidor i regidora se li posa la medalla acreditativa i es dirigirà al seient que té reservat a la sala de sessions. 

Elecció de l'alcalde

Un cop ja està constituïda la Corporació Municipal de Badalona, es procedirà a l'elecció de l'alcalde d'acord amb allò que disposa l'article 196 de la Llei de règim electoral general.

Els caps de llista que desitgen ser candidats a l'alcaldia poden manifestar-ho dient sí o no. El secretari indica a continuació els noms dels candidats i candidates. S'entrega un sobre a cada regidor i les paperetes d'elecció dels candidats i candidates. La votació és secreta.

Cada elector haurà d'introduir la papereta del candidat a l'urna. Els regidors i regidores seran cridats pel mateix ordre que han estat cridats per fer el jurament o promesa, llevat dels membres de la Mesa d'Edat que votaran en últim lloc. Acabada la votació es procedirà a l'escrutini.

Si el candidat obté la majoria absoluta (14 vots favorables), la Mesa el proclama alcalde. Si no obté la majoria absoluta, es proclama el cap de la llista més votada a les eleccions.

Promesa del càrrec d'alcalde

La persona escollida promet el càrrec amb la següent fórmula: "Juro o prometo per la meva consciència i honor servir fidelment les obligacions del càrrec d'alcalde d'aquest Ajuntament, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar l'Estatut de Catalunya i la Constitució com a norma fonamental de l'Estat".

A continuació, el president de la Mesa li dóna la vara i ocupa el seu lloc com a alcalde. Els portaveus dels grups, tot seguit, expliquen el seu vot i el justifiquen. En aquest cas se segueix l'ordre invers a la seva representació.

Parlament de l'alcalde

L'alcalde es dirigeix a tots els badalonins i badalonines en la seva primera intervenció del nou mandat municipal. A continuació, aixeca la sessió de constitució del nou Ajuntament de Badalona.

Què passarà a partir de dissabte?

A partir del ple d'investidura el nou govern local tindrà un mes per dissenyar les diferents àrees municipals i designar el responsable de cada regidoria. La voluntat de l'alcalde electe, Xavier Garcia Albiol, és de reduïr els càrrecs de confiança, però les últimes informacions indiquen que avui mateix cessen unes 53 persones i les que són imprescindibles tindran un mes de pròrroga de contracte per que no s'aturi el funcionament diari de l'Ajuntament.