El Ple de l’Ajuntament ha aprovat de manera inicial el pressupost per al pròxim any 2010

Clara Bayo - 25/11/2009 14:18
http://www.badanotis.com/noticia.php?n=291

Un pressupost auster, ajustat i equilibrat per al Govern Municipal de Badalona amb una gran partida per a ajudes socials, i per altra banda un pressupost que "no dóna solució als problemes que té Badalona", segons paraules del president del Partit Popular, Xavier García-Albiol.

Així s'ha aprovat inicialment el pressupost presentat per al 2010, amb controvèrsia, els vots a favor de dels grups municipals del PSC, CIU i ERC i el vot en contra del PP i de ICV-EUiA. I és que ambdós partits consideren que el pressupost aprovat no s'ajusta a la conjuntura econòmica del moment. Segons la regidora ecosocialista Carme Martínez les dades són "poc precises" i existeix un buit d'informació sobre com es gastaran els diners.

 
Segons ha explicat el regidor d'Hisenda Francesc Serrano, hi ha diversos factors que han estat determinants en l'elaboració d'aquest pressupost, com són una caiguda sense precedents dels ingressos propis, una reducció molt important dels recursos econòmics que l'Estat transfereix als municipis, la millora del finançament dels serveis socials d'atenció primària i la creació del Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local.

Així, el pressupost general consolidat de l'Ajuntament, compost pel pressupost de la pròpia entitat, organismes autònoms i societats que d'ella depenen, es situa en els 278.812.174,53 euros, una quantitat inferior en un 1,04% respecte al 2009 .
Ara s'obrirà un període d'al·legacions de 30 dies abans d'aprovar-lo de manera definitiva.