El PSC presenta al·legacions al pla per fer 3.000 pisos al Port

Redacción - 12/06/2012 04:32
http://www.badanotis.com/noticia.php?n=4192

El grup municipal socialista de Badalona ha presentat al·legacions al pla per fer 3.000 pisos al Port. L'objectiu, segons expliquen en nota de premsa és, a més d'altres consideracions, com el fet que "el pla no fa cap reserva per a zones verdes ni equipaments per als nous residents", la renúncia de l'Ajuntament a les plusvàlues generades en favor de les immobiliàries propietàries dels solars.

El mateix pla presentat per l'Ajuntament calcula que l'augment de densitat (1.023 nous habitatges) suposarà unarevalorització dels terrenys d'aproximadament 30.000.000 euros. Segons afirma el president del Grup Municipal Socialista, Jordi Serra, "tenint en compte que per poder compensar aquest augment de densitat s'ha utilitzat sòl públic consolidat qualificat de zones verdes i equipaments, cal reclamar que sigui l'Ajuntament qui obtingui tambéun benefici econòmic de l'operació, i no només els propietaris dels solars".

Per tot aixo, el Grup Municipal Socialista demana en les seves al·legacions que l'Ajuntament participi adequadament de les plusvàlues generades per l'augment de densitat, que el propi document estima en 30.000.000 euros. Que s'augmentin les reserves d'habitatge protegit per donar compliment a l'objectiu d'habitatge assequible que el document propugna.

També que es facin les reserves corresponents d'espais lliures públics i equipaments per fer front a la nova població prevista, amb independència dels sols d'escreix que els planejaments anteriors haguessin consolidat al sector, atès el caràcter i la posició urbana del mateix. Que es disminueixi el nombre màxim d'habitatges previstos per tal que la superfície útil mitjana final s'ajusti a les necessitats d'espai d'un habitatge actual (treball a casa, espai suficient d'emmagatzematge).