El CNL de Badalona i Sant Adrià programa nous cursos semipresencials amb la plataforma Parla.cat
El CNL de Badalona i Sant Adrià programa nous cursos semipresencials amb la plataforma Parla.cat

Redacción - 07/02/2014 06:10
http://www.badanotis.com/noticia.php?n=8032

El mes de febrer comencen nous cursos semipresencials amb la plataforma Parla.cat, que abracen des dels graus bàsics (nivell A2) fins als de suficiència (nivell C). Finalitzaran el mes de juny i, si són nivells homologats, s'obté titulació oficial.Es treballa des de casa, amb un tutor o tutora que fa el seguiment i ajuda en l'aprenentatge opció de fer unes sessions presencials al CNL. El cost del curs es redueix a la matrícula, amb un mateix import per a tots els nivells (90 €). No hi ha cap altra despesa, ni de llibres ni d'altres materials. La plataforma Parla.cat té de tot!

A més, les Sessions de català continuen al Centre Cívic Can Cabanyes (dilluns i dimecres, de 19.00 a 21.00 hores) per donar una oferta complementària sobre qüestions puntuals de la llengua. En aquests moments, de les 10 sessions programades, queden per fer:

Apostrofació i guionets dels pronoms febles (10 de febrer)

Ortografia de les consonants sibilants (12 de febrer)

Com millorar els teus textos escrits (2a part) (19 de febrer)

El Consorci per a la Normalització Lingüística, creat l'any 1989 com a òrgan territorial d'aplicació a Catalunya de la política lingüística del Govern, està format actualment per la Generalitat de Catalunya, més de 90 ajuntaments, 37 consells comarcals i la Diputació de Girona. El Consorci desenvolupa estratègies i accions per garantir l'extensió territorial del coneixement i l'ús de la llengua catalana.

Més informació: www.cpnl.cat/badalona