Humana augmenta la recollida de tèxtil usat a Badalona durant el primer semestre de 2014
Humana augmenta la recollida de tèxtil usat a Badalona durant el primer semestre de 2014
La Fundació recull 9 tones des de gener a juny, un 2,6% més que al 2013;• Els recursos obtinguts amb la gestió del tèxtil es destinen als programes de protecció del medi ambient, cooperació al desenvolupament i ajuda social
Redacción - 10/07/2014 04:49
http://www.badanotis.com/noticia.php?n=9172

Humana Fundación Pueblo para Pueblo, Organització No Governamental per al Desenvolupament (ONGD) ha augmentat en un 2,6% la recollida selectiva de tèxtil usat a Badalona. Durant el primer semestre de l'any, hi ha recollit 9.717 kilograms de roba i calçats usats, per 9.468 kg en el mateix període de l'any anterior. Es tracta d'una entitat que promou, des de 1987, la protecció del medi ambient i duu a terme programes de cooperació a l'Àfrica, Amèrica Llatina i l'Àsia gràcies als recursos que obté de la gestió tèxtil procedent de la roba usada.

La Fundació gestiona la recollida selectiva de roba usada al municipi a través d'una xarxa de sis contenidors instal·lats en llocs de fàcil accés. El reciclatge i reutilització de material tèxtil és un servei gratuït per al municipi i suposa un estalvi important en els costos de recollida i eliminació de residus urbans. El reciclatge tèxtil contribueix a la protecció del medi ambient en reduir en part els residus generats pels ciutadans, atorgant una segona vida a una roba que d'una altra manera aniria a parar a l'abocador per a ser incinerat. Cada quilo de roba que es reutilitza i no és incinerat estalvia l'emissió de 3,169 kg de CO2.

A Catalunya, Humana disposa de 1.333 contenidors per a la roba usada gràcies als acords de col·laboració establerts amb prop de 220 ajuntaments i 200 entitats i empreses privades; l'any passat s'hi van recollir 4.108 tones de tèxtil usat.

Objectius

La principal raó de ser de la Fundació és el desenvolupament de projectes de cooperació orientats a impulsar el progrés de les comunitats dels països del Sud; per a aconseguir-ho, expliquen en un comunicat, "cerquem finançament principalment a través de les donacions de roba que rebem". A més, Humana impulsa a Catalunya dues grans iniciatives.

La primera és un programa d'ajuda social. Aquest consisteix en lliurar bons de compra als municipis on està present; els propis ajuntaments els reparteixen a famílies amb necessitats de vestimenta bàsica per a bescanviar els bons per roba de segona mà a qualsevol de les botigues Humana. El 2013 es van distribuir 310 vals per un import global de 9.300 euros (1.100 bons a tota Espanya).

La segona és un programa d'agricultura social: des de fa dos anys impulsa una convocatòria d'ajudes per a entitats que aposten per models agrícoles sostenibles i a més tenen una tasca social perquè estan especialitzades en la producció ecològica o perquè treballen en l'àmbit de l'exclusió. Entre 2012 i 2013 ha finançat 11 projectes al territori.

Classificació del tèxtil

Les peces dipositades als contenidors d'Humana situats a Catalunya tenen dues destinacions: una part s'envia a la planta de classificació que la Fundació té a l'Ametlla del Vallès (Vallès Oriental) i la resta, allò que no es té la capacitat de classificar, es ven a empreses de reciclatge. De les enviades a l'Ametlla del Vallès un 13% es destina a les botigues de segona mà d'Humana. (13 a Barcelona i la seva àrea metropolitana), un 50% s'envia a l'Àfrica per a ser venudes a preus baixos a comerciants locals amb la finalitat de satisfer la demanda d'aquests països, impulsar l'activitat econòmica local i generar recursos per al desenvolupament. Un 30% es troba en un estat que no permet la seva reutilització i es ven a empreses de reciclatge tèxtil. I el 7% restant es destina a centres de tractament de residus: són peces que no es poden reutilitzar ni reciclar donat el seu estat.